Vaccinatie konijn

Vaccinatie konijn

Bij konijnen komen twee ernstige, besmettelijke virusziekten voor waartegen vaccinatie mogelijk is: myxomatose en VHD (RHD). Van die laatste bestaan twee typen virussen: klassiek RHD (RHDV1) en RHDV2. Deze ziekten zijn vrijwel altijd dodelijk dus het is belangrijk uw konijnen te beschermen door vaccinatie! Zowel myxomatose als VHD kunnen o.a. worden overgebracht door muggen en andere stekende insecten zoals steekvliegen en vlooien, die vanaf de lente weer actiever worden.

Myxomatose wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan de pokkenvirussen. Het veroorzaakt zwellingen rondom ogen, mond en anus en daarna ook bulten op oren en rug. Uiteindelijk krijgt het konijn vaak longontsteking waar het aan overlijdt. Het wordt overgebracht door insecten, daarnaast is er een vorm die wordt overgebracht door direct contact met andere konijnen. In Nederland komen regelmatig uitbraken van myxomatose voor onder wilde konijnen, maar ook huiskonijnen kunnen besmet worden.

De twee virusvarianten die VHD veroorzaken worden verspreid via insecten en direct contact maar ook via vogels, via besmette bodembedekking of gras en u kunt het ook meenemen aan uw schoenzolen. VHD veroorzaakt een leverinfectie waardoor het dier inwendige bloedingen krijgt waar het aan overlijdt. De laatste jaren is vooral RHDV2 veel gesignaleerd, zowel bij wilde konijnen als bij huiskonijnen.

Het voorkomen van een besmetting is uiteraard van groot belang. Zorg dat uw konijnen geen vlooien krijgen (maar let op, niet elk vlooienmiddel is geschikt voor konijnen!). Houd wilde konijnen weg bij uw eigen konijnen en neem maatregelen tegen muggen en vliegen, zoals horrengaas. Maak het hok goed schoon. Gebruik geen giftige chemische stoffen om muggen en vliegen te doden, deze kunnen schadelijk zijn voor het konijn.

Daarnaast is het belangrijk de konijnen te laten vaccineren. Er bestaat al langere tijd een vaccin dat met één vaccinatie beschermt tegen zowel de klassieke vorm van VHD (RHDV1) als myxomatose. Er is tegenwoordig ook een vaccin dat beschermt tegen zowel RHDV2 als RHDV1. Zijn uw konijnen nog niet gevaccineerd, laat dat dan nu doen, omdat de besmettingskans in voorjaar en zomer het grootst is.