Teken

Teken

Teken zijn kleine spinachtigen met vier verschillende levensstadia: het ei, de larve, de nimf en de volwassen teek. Alleen vrouwelijke teken voeden zich met bloed van een mens of dier. Dit bloed is noodzakelijk voor de ontwikkeling van haar eitjes. Wanneer ze zich volgezogen heeft, laat ze zich van het dier vallen, legt ze vervolgens honderden tot duizenden eitjes om tenslotte te sterven.

Teken kunnen voor veel overlast zorgen en allerlei gezondheidsproblemen veroorzaken. Goede preventie en snel ingrijpen bij problemen is essentieel voor de gezondheid van een dier. Er zijn diverse producten tegen teken verkrijgbaar. Vele zijn combinatieproducten die zowel tegen teken als vlooien werken. Bij veel producten zullen teken wel eerst moeten bijten voordat ze gedood worden. Daarom is het altijd verstandig om uw hond en kat regelmatig op teken te controleren en vastgehechte teken alsnog zo snel mogelijk te verwijderen met een tekenhaakje.

Tips voor het verwijderen van teken:

  • Gebruik een puntig pincet, een goede tekentang of een tekenkaart.
  • Probeer de teek zo dicht mogelijk op de huid bij de kop beet te pakken en niet in het lichaam van de teek te knijpen.
  • Trek m.b.v. de puntige pincet, tekentang of tekenkaart de teek voorzichtig recht uit de huid.
  • Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur e.d., dit verhoogt mogelijk de kans op besmetting!
  • Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium.

Vraag uw dierenarts om het beste advies!

  • Uw dierenarts weet het meest over diergeneesmiddelen en de werking ervan.
  • Uw dierenarts kan de gezondheid van je dier het best beoordelen.
  • Uw dierenarts kan een persoonlijk advies geven op basis van je thuissituatie.
  • Uw dierenarts beschikt over innovatieve, langwerkende middelen.